Friplads

Vi har mulighed for at søge støtte til kontingent og deltagelse i sommerlejr for enkelte af vore medlemmer.

Her er en målbeskrivelse:

I bestyrelsen ønsker vi, at medlemskab af FDF Silkeborg 2 skal være en mulighed for så bred en kreds som muligt. Derfor tilbyder vi at søge midler til kontingentbetaling og sommerlejr for børn af økonomisk vanskeligt stillede forældre.

Hvis I ønsker at søge friplads, kan I rette henvendelse til børnenes leder eller Rikke Holmegaard Calundan (25 34 25 05)

April 2017