Indmeldelse

Har du lyst til at være med i FDF Silkeborg 2 skal du blot møde op på til det næste møde i din klasse. Du kan se her på hjemmesiden, hvornår de enkelte klasser holder møde.

Efter et par prøvegange er det tid at melde sig ind i kredsen. Du kan få en indmeldelsesblanket af din leder eller downloade/printe den herfra.

Når indmeldelsesblanketten er udfyldt og underskrevet, skal den afleveres til din leder.
Husk at tilmelde dig nyhedsbrev på hjemmesiden.

Det koster 500 kr. pr. halvår at være medlem.

Kontingent for efteråret skal betales primo oktober og kontingent for foråret skal betales primo marts til kredsens konto i Jyske Bank: 7170 1815913.
Du får en reminder om betalingen.

Udmeldelse
Hvis du ønsker at melde dig ud af FDF, skal du have dine forældre til at skrive til / snakke med dine ledere eller kredslederne. Lederne sørger så for, du bliver meldt ud og fremover ikke skal betale kontingent.