Bestyrelsen

Kredsbestyrelsen
Formand Marlene Nørskov, (26794725) mbn1981@sol.dk
Næstformand Sara Randorff, (27475664) sararandorff@me.com
Kasserer Marianne K. Falkesgaard, (26741998) Mariannekokholm@hotmail.com
Sekretær Mette Foldager (30257529) mf@sg.dk                                                                             Forældrerepræsentant Bettina Møller Jespersen, (53567756) bataina@live.dk
Lederrepræsentant Alice Pasgaard, (20891049) alice@heldigvis.dk
Kamilla L. Bundgaard, (menighedsrådsrep. fra Alderslyst kirke), (2935 8100) kaln@km.dk

Revisor: Henrik Holst, Toftegårdsvej 16 (8685 4258)
Revisorsuppleant: Helle Lodahl Mortensen

Kredsledelse (sidder også i bestyrelsen)
Frank Christoffernsen (42 26 14 67) frankchristoffersen030168@gmail.com
Rikke Holmegaard Calundan (25 34 25 05) r.holmegaard@gmail.com